• Czy warto korzystać z oferty ubezpieczeń komunikacyjnych firmy Aviva

  Aviva jest towarzystwem ubezpieczeniowym znanym na polskim rynku od wielu lat. Zbiera pozytywne opinie klientów, jak również było wielokrotnie nagradzane za wprowadzanie innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych. Oferta jest bardzo rozbudowana, dlatego warto przyjrzeć się bliżej podstawową korzyściom, jakie daje podpisanie umowy z firmą Aviva.

  Korzystne ubezpieczenie OC

  W Polsce obowiązkowe dla każdego kierowcy jest ubezpieczenie OC. Jest to polisa, której zakres jest wymieniony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Z tego względu firmy skupiają się na obniżeniu wysokości składki ubezpieczeniowej. Aviva w cenie ubezpieczenia OC oferuje jednak dodatkowe usługi, w tym pomoc w trudnych sytuacjach na drodze. Dotyczy to, między innymi, holowania pojazdu w Polsce i w całej Europie, a także zapewnienia samochodu zastępczego. Usługi typu Assistance są możliwe do wykupienia w cenie poniżej 100 zł rocznie, co sprawia, że oferta firmy Aviva jest jedną z najbardziej atrakcyjnych na polskim rynku.

  Pomoc w ramach polisy Autocasco

  Aviva ma szeroką ofertę przeznaczoną dla bardziej wymagających kierowców. Ubezpieczenie Autocasco obejmuje możliwość uzyskania odszkodowania po uszkodzeniach auta lub jego wyposażenia, a także po utracie na skutek kradzieży. Firma Aviva wypłaca wsparcie finansowe stanowiące równowartość rynkową samochodu z dnia kradzieży, dlatego kierowca może liczyć na realną pomoc przy zakupie nowego pojazdu.

  Osobne warianty ubezpieczenia AC dotyczą możliwości naprawy auta w autoryzowanych stacjach obsługi lub warsztatach wybranych przez kierowcę. Zależności od wybranego zakresu ochrony samochód może być naprawiony za pomocą oryginalnych części producenta lub przy wykorzystaniu zamienników, ale spełniających wysokie normy jakościowe.

  Dodatkowa ochrona samochodu

  Oferta firmy Aviva jest na tyle rozbudowana, że trudno wymienić wszystkie dostępne możliwości zabezpieczenia samochodu. Właściciel auta może chronić wyposażenie, które zostało zamontowane dodatkowo, na przykład, system audio, foteliki dziecięce lub alufelgi. Inne opcje to ubezpieczenie szyb, co pozwala na szybką wymianę szyby w razie uszkodzenia, przy zachowaniu tego samego poziomu bezpieczeństwa. Po kolizji Aviva pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego, a samochód może być postawiony nawet pod dom kierowcy.

  Usługami wykupionymi w firmie Aviva można zarządzać wygodnie przez internet. Wszystkie szczegółowe informacje są możliwe do uzyskania również po kontakcie telefonicznym. Warto zainteresować się ubezpieczeniami komunikacyjnymi w firmie Aviva i przekonać się, jak dużo można zyskać, bez względu na model posiadanego auta i okres bezawaryjnej jazdy.

 • Czym jest szkoda całkowita i kiedy jest orzekana

  Na skutek kolizji lub wypadku drogowego samochód może zostać uszkodzony w różny sposób. Zazwyczaj kierowcy chcą naprawiać swoje pojazdy, w niektórych wypadkach jednak firma ubezpieczeniowa może orzec tak zwaną szkodę całkowitą. Powoduje to inny sposób rozliczenia szkody, jak również wpływa na sposób naprawy auta.

  Ubezpieczenie OC i AC

  Szkoda całkowita (www.superpolisa.pl) jest sytuacją, której firma ubezpieczeniowa uznaje, że naprawa samochodu po kolizji jest nieopłacalna. Decyzja może być jednak uzależniona od sytuacji, w której szkoda została zgłoszona z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub Autocasco. W przypadku polisy OC zazwyczaj samochód może być naprawiony, jeśli koszt naprawy jest niższy niż wartość rynkowa auta. Ubezpieczenie AC zmienia tę sytuację i powoduje, że firmy ubezpieczeniowe ustalają określony procent wartości samochodu, po którego osiągnięciu obligatoryjnie orzekają szkodę całkowitą.

  Wysokość należnego odszkodowania

  Zwykła likwidacja szkody komunikacyjnej powoduje, że kierowca może wybrać sposób naprawy auta. Zazwyczaj dostępny jest wariant gotówkowy i bezgotówkowy. Szkoda całkowita zmienia tę sytuację, szczególnie w kwestii obliczenia wysokości odszkodowania. Nie jest wtedy brany pod uwagę koszt przywrócenia samochodu do pełnej sprawności. Towarzystwo ubezpieczeniowe określa natomiast bieżącą wartość auta oraz wartość po kolizji. W związku z tym kierowca może liczyć na wypłatę odszkodowania równego rynkowej wartości auta pomniejszonego o wartość wraku, czyli samochodu uszkodzonego.

  Przywrócenie sprawności auta

  Należy podkreślić, że szkoda całkowita nie powoduje konieczności złomowania samochodu. Mimo że firma ubezpieczeniowa uznaje auto za nieopłacalne do naprawy, kierowca może się z tym nie zgodzić. Samochód może być naprawiony i eksploatowany w kolejnych latach. Aby było to możliwe, nie jest potrzebna oddzielna zgoda towarzystwa ubezpieczeniowego. Jedynym warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii podczas przeglądu technicznego auta.

  Sprzedaż uszkodzonego wraku

  Uszkodzony samochód może być również sprzedany, dzięki czemu kierowca może odzyskać pełną wartość rynkową pojazdu. W niektórych przypadkach szkoda całkowita może być krzywdząca dla właściciela samochodu i wtedy ma on możliwość odwołania się od decyzji firmy ubezpieczeniowej. Możliwe jest wtedy przedstawienie faktur, świadczących o innym koszcie naprawy niż przewidział to ubezpieczyciel. Drugi przypadek to uzyskanie opinii rzeczoznawcy, która może doprowadzić do zmiany wyceny auta w ramach ubezpieczenia. W każdym przypadku warto rozmawiać na bieżąco z przedstawicielem ubezpieczyciela, aby zawrzeć porozumienie korzystne dla obu stron.

 • Dlaczego warto korzystać z ubezpieczenia Assistance w firmie Aviva

  Aviva jest szeroko znana na polskim rynku. Oferuje różnego typu ubezpieczenia komunikacyjne, w tym obowiązkowe ubezpieczenia OC, Autocasco, a także wiele możliwości rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony. Warto zapoznać się bliżej z możliwościami udostępnionymi przez firmę Aviva.

  Korzystne ubezpieczenie Assistance

  Ubezpieczenia Assistance są potrzebne w sytuacji, gdy kierowca chce zabezpieczyć się w związku z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Firma Aviva nie wypłaca wtedy odszkodowania, lecz jest w stanie zorganizować pomoc, na przykład, poprzez holowanie pojazdu do warsztatu lub wynajem samochodu zastępczego. W niektórych przypadkach kierowca może liczyć również na pomoc medyczną, pomoc prawną lub informacje o najbliższych serwisach. Dzięki temu właściciel auta może czuć się bezpieczny na drodze w każdej sytuacji.

  Podstawowy wariant ochrony

  Należy zwrócić uwagę, że podstawowy pakiet Assistance w firmie Aviva jest dostępny już w cenie ubezpieczenia Autocasco. Polega on na możliwości zapewnienia holowania samochodu na odległość 100 kilometrów po wystąpieniu kolizji, a także wynajmu auta zastępczego na okres trzech dni. W przypadku nagłego zachorowania kierowca może korzystać z trzech telekonsultacji lekarskich, co również nie wymaga żadnej dopłaty.

  Warianty rozszerzone ubezpieczenia

  Jeśli podstawowy wariant ochrony Assistance nie jest wystarczający dla kierowcy, Firma Aviva pozwala na wybranie dwóch wariantów rozszerzonych. Gwarantują one holowanie pojazdu na odległość do 200 kilometrów lub nawet bez limitu odległości na terenie Polski. Samochód zastępczy może być wynajmowany na okres do 14 dni, także w przypadku kradzieży pojazdu. Dodatkowo Aviva zapewnia możliwość dojazdu pomocy drogowej do miejsca wypadku lub usunięcia awarii powodującej unieruchomienie auta na drodze. Co ważne, ten wariant ubezpieczenia Assistance działa również w sytuacji, gdy pojazd uległ awarii w miejscu zamieszkania. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe przywrócenie samochodu do sprawności, Aviva pokrywa koszty noclegu w hotelu przez okres 3 dni.

  Usługi dodatkowe w ramach Assistance

  Wśród dodatkowych usług oferowanych przez firmę Aviva warto wymienić ubezpieczenie opon. Ochrona działa po uszkodzeniu koła podczas podróży i obejmuje naprawę uszkodzonej opony lub wymianę koła na zapasowe. W maksymalnym pakiecie ubezpieczenia Assistance Aviva (superpolisa.pl) daje możliwość dojazdu kierowcy zastępczego w sytuacji, gdy właściciel auta nie jest w stanie kontynuować jazdy. Oferta firmy Aviva jest jedną z najbardziej rozbudowanych w Polsce i warto szczegółowo zapoznać się z jej warunkami.